Polityka zwrotów

ZWROT PRODUKTU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Klient, będący konsumentem, może w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki zrezygnować z zakupu produktu kupionego w Sklepie Internetowym DURABO (odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny).
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w punkcie 1 należy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży wraz z dowodem zakupu na adres: Kreator sp. z o.o. sp. k., ul Chrobrego 97, 87-100 Toruń bądź drogą mailową na adres: durabo@durabo.com.pl. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu zwrotu dostępnym na stronie internetowej DURABO.
 3. Dla zachowania 14-dniowego terminu wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki do Klienta, także drogą mailową.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym, pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy na adres: Kreator sp. z o.o. sp. k., ul Chrobrego 97, 87-100 Toruń.
 5. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne Klientowi zostanie zwrócona cena za produkt wraz z kosztami dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym DURABO).

 

REKLAMACJE

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów ponosimy odpowiedzialność za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamację dotyczącą wad produktów można składać w ciągu dwóch lat od daty zakupu, z tymże DURABO jest odpowiedzialne jedynie za wady fizyczne, które istniały w chwili przekazania produktu kupującemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 
 3. W celu złożenia reklamacji należy: 
 • wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie internetowej DURABO,
 • dołączyć oryginał lub kopię dowodu zakupu,
 • spakować reklamowane produkty i odesłać je, wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu, przesyłką opłaconą z góry na adres: Kreator sp. z o.o. sp. k., ul Chrobrego 97, 87-100 Toruń.
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.  

DO POBRANIA: